Arvonluonti

VVO-konserni tuottaa omistamillaan vuokra-asunnoilla ja asumisen palveluilla sekä aktiivisella asuntotarjooman kehittämisellä arvoa omistajilleen, asiakkailleen, muille sidosryhmilleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

Vastuullinen toimintatapa vahvistaa yhtiön kannattavuutta ja rakentaa tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. Tämä mahdollistaa vuokra-asuntojen määrän lisäämisen kasvukeskuksissa.

VVO-konsernin tärkeimpiä vahvuuksia ovat hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen ääreen sijoittuvat vuokra-asunnot sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen, suunnitelmallinen kiinteistökehitystoiminta, hyvät mahdollisuudet investoida ja ammattitaitoinen henkilöstö.


Panokset ja resurssit (sisäisen ja ulkoiset)

Taloudellinen pääoma

 • Oma pääoma 1 739 M€
 • Velat, rahoitusriskien hallinta
 • Käypä arvo 4 mrd€

Tuotantopääoma

 • 41 153 asuntoa
 • Kiinteistökanta 2,3 milj. asm²
 • Tonttivaranto 130 000 kem²
 • Investoinnit yli 235 M€

Henkilöstö- ja osaamispääoma

 • Sitoutunut henkilöstö
 • Koulutuspanokset
 • Työhyvinvointipanokset

Aineeton pääoma

 • Asiakassuhteet, asukasyhteistyö
 • Asiakas- ja kuluttajatieto, tuotekehitys, brändit
 • Markkinaerottautumista tuovat toimintatavat, kuten VVO-kotikeskukset ja Lumo kotinyt.fi

Suhdepääoma, rakenteellinen

 • Luotettava kumppaniverkosto
 • Viranomaisyhteistyö
 • Toimiala- ja muu järjestöyhteistyö

Luonnonvarat

 • Lämmitysenergian kulutus 346 GWh
 • 99 % kiinteistöistä kaukolämpöä
 • Veden kulutus 3,6 Mm³
 • Sähkön kulutus 50,1 GWh, kiinteistösähkö hiilivapaasti tuotettua
 • Jätteenkäsittelyn tehostaminen ja pilotit

Liiketoimintamalli


Tuotos

 • 736 uutta kotia
 • 554 peruskorjattua kotia

Vaikutukset sidosryhmille

 • Kasvava ja hyväkuntoinen vuokra-asuntotarjonta
 • Turvalliset vuokrasuhteet
 • Verot
 • Toimet harmaan talouden ehkäisemiseksi
 • Osingot

Tuotos

 • 12 346 uutta vuokrasopimusta, joista 1 431 sisäistä vaihtoa
 • 41 000 vuokrasuhdetta
 • Uudet palvelut
 • Uudet konseptit
 • Asukastapahtumat ja -aktiviteetit

Vaikutukset sidosryhmille

 • Sujuva asiakaskokemus, helppo arki
 • Läpinäkyvyys, yhteisöllisyyden tukeminen
 • Hyvä työpaikka
 • Välillinen työllistäminen
  4 500 henkilötyövuotta
 • Luotettava tilaaja

Tuotos

 • Hiilidioksidipäästöt 54 000 tonnia
 • Jätteet

Vaikutukset sidosryhmille

 • Energiankulutuksen ja päästöjen minimointi
 • Kaatopaikkajätteen väheneminen
 
 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki