10. Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden määrän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana.

M €

1-12/2015

1-12/2014

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

179,3

110,7

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (milj. kpl)

7,4

7,4

    

Osakekohtainen tulos

  
 

Laimentamaton, €

24,23

14,95

 

Laimennettu, €

24,23

14,95

    

Yhtiöllä ei ole laimentavia instrumentteja.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki