Liiketoiminta

VVO-konsernin liiketoimintana on asuntojen omistaminen ja vuokraus. VVO-konserni keskittyy tulevaisuudessa markkinaehtoiseen toimintaan. Yhtiö kertoi vuoden 2015 lopussa 8 631 vuokranmääritykseltään omakustannusperusteisen ARA-vuokra-asunnon siirtymisestä Y-Asunnoille.

VVO-konserni keskittyy tulevaisuudessa tarjoamaan vuokra-asuntoja 30 paikkakunnalla Suomessa. Konserni aikoo panostaa yhä voimakkaammin uusien ja innovatiivisten asumisen Lumo-palvelukonseptien kehitykseen.

28 167

 

Lumo-vuokra-asuntoa

 

VVO-konserni vuokraa asuntoja pääasiassa markkinaehtoisen vuokranmäärityksen Lumo-brändillä (28 167 asuntoa). Lumo-brändin vuokra-asuntojen palveluvalikoima on laaja ja kehittyy koko ajan. VVO-brändillä (omakustannusperusteinen vuokranmääritys) vuokrattiin 12 986 vuokra-asuntoa.

Asuntovuokrausliiketoiminnan erityispiirteenä on liiketoiminnan vakaus ja ennustettavuus, mikä tukee toiminnan kehittämisedellytyksiä. Yhtiön liiketoiminnan luonne, vahva taloudellinen asema ja tuloksentekokyky mahdollistavat investoinnit myös epävakaissa taloustilanteissa.

Konsernilla oli tilikauden päättyessä hankesitoumuksia ja -mahdollisuuksia noin 2 000 vuokra-asunnon eli 300 miljoonan euron edestä.

VVO-yhtymä Oyj siirtyi IFRS-tilinpäätöskäytäntöön. Ensimmäinen osavuosikatsaus vuodelta 2015 laadittiin kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan ja vertailutiedot oikaistiin vastaamaan IFRS-raportointia. Siirtymisestä ja sen vaikutuksista kerrotaan tilinpäätöksessä.


Asiakkuudet, investoinnit ja kiinteistökehitys

Liiketoiminta on organisoitu seuraaviin toimintoihin: asiakkuudet, investoinnit ja kiinteistökehitys.

Asiakkuuksien hallinnan tehtävänä on vastata VVO-konsernin vuokrausliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, asiakastyytyväisyydestä sekä asiakkuuksien hallinnan kustannustehokkuudesta. Asiakkuudet-toiminto vastaa markkinaseurannasta ja huolehtii isännöinti- ja vuokraustoiminnasta sekä asukasyhteistyöstä valtakunnallisen VVO-kotikeskusverkoston kautta.

Asuntojen vuokrauksessa tavoitteina ovat asiakkaan hyvä palvelukokemus ja kysyntää vastaavat vuokra-asunnot, joilla tähdätään pitkiin asumisaikoihin ja asiakaskannattavuuden paranemiseen. Näiden lisäksi kustannustehokkuus saavutetaan kiinteiden kulujen hallinnalla, volyymietujen hyödyntämisellä sekä jatkuvalla oman toiminnan tehokkuuden varmistamisella.

Investoinnit-toiminnon tehtävänä on valmistella ja toteuttaa konsernin investoinnit ja realisoinnit. Investoinnit-toiminto toimii VVO-konsernin sisäisenä kiinteistöjen omistajana ja kehittää kiinteistöjä omistavien yhtiöiden hallintaa ja omistajayhtiörakennetta. Investoinnit-toiminto luo edellytykset toteuttaa strategisia tavoitteita pitkän aikavälin investointisuunnitelmalla ja ohjaa kohteiden korjausten investointipäätöksiä.

Kiinteistökehityksen tehtävänä on asuntokannan rakennuttaminen ja tekninen elinkaariohjaus, tonttivarannon kehittäminen ja kiinteistöjen ylläpidon optimoiminen sekä pääkaupunkiseudun alueen tekninen isännöinti. Hyödyntämällä omaa tonttivarantoa sekä neuvottelemalla yhteistyötahojen kanssa kiinteistökehitys etsii toteutettavia uudiskohteita. Systemaattisella kiinteistökehityksellä ja volyymietujen hyödyntämisellä luodaan edellytykset kiinteistöjen kustannustehokkaalle ylläpidolle ja strategisten tavoitteiden toteuttamiselle.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki