4. Suunnitelman mukaiset poistot

M €

1-12/2015

1-12/2014

Aineeton omaisuus

0,2

0,2

Muut pitkävaikutteiset menot

0,3

0,3

Koneet ja kalusto

0,2

0,3

Yhteensä

0,7

0,7

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki