30. Vieraan pääoman menot

M €

31.12.2015

31.12.2014

Aktivoidut vieraan pääoman menot

2,0

2,5

Yhteensä

2,0

2,5

   

 Aktivointikorkokanta, 2,1 %

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki