Sitoutunut henkilöstö

Henkilöstön jakautuminen tehtävittäin

Sarake 1
Isännöinti19
Vuokraus20
Asiakaspalvelukeskus6
Muut10
Rakennuttaminen7
Elinkaarihallinta3
Ylläpito4
Investoinnit2
Markkinointi ja viestintä3
ICT- ja kehitys6
Taloushallinto12
Rahoitus2
Hallinto4
Johto2
 

Henkilöstömme tekee työtään asiakkuuksiin, investointeihin ja kiinteistökehitykseen liittyvissä tehtävissä sekä näitä tukevissa toiminnoissa. Työllämme luomme turvallista ja parempaa vuokra-asumista. Pyrimme jatkuvasti olemaan Suomen halutuin ja tehokkain vuokranantaja. Vastuullisten toimintatapojemme toteuttaminen ja yritysvastuun johtaminen ovat osa päivittäistä liiketoimintaamme ja koko organisaation työtä. Vastuullinen liiketoimintamme perustuu arvoihimme: luotettavuuteen, tyytyväisiin asiakkaisiin, tuloksellisuuteen ja innovatiivisuuteen.

Oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvät toimintamallit ja -tavat ovat VVO-konsernille vastuullisen henkilöstöjohtamisen ydintä. Työn merkityksellisyys, hyvä esimiestyö, selkeät tavoitteet sekä mahdollisuus kehittää ja kehittyä antavat tekemiseen paloa.

VVO-konserni tarjoaa esimiehille ja koko henkilöstölle osaamisen vahvistamiseen koulutusta ja erilaisia kehityspolkuja. Vuoden 2015 aikana kaikki esimiehet syventyivät strategiasta peilatussa J360 ryhmäcoaching -ohjelmassa muuttuvan esimiestyön taitoihin. Henkilöstön keskuudessa jatkettiin muun muassa kattavaa myynnin ja asiakaspalvelun A2-valmennusohjelmaa. Uuden oppimiseen tarjosivat mahdollisuuksia myös monet erilaiset projektit, kuten esimerkiksi VVOon1 innovaatioprosessin ja Lumo kotinyt.fi -verkkokaupan kehitystyö.

Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa VVO-konserni jälleen yksi parhaimpia työnantajia

Kesätyöntekijöiden tyytyväisyys

Asteikolla 1–4VVO-konserniVertailuryhmä
Kesätyöntekijät, suosittelee työnantajana3,963,72
 

VVO-konserni palkkasi vuonna 2015 50 kesätyöntekijää eri puolille Suomea. Konserni osallistui toista kertaa Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjaan, jossa palkittiin Suomen vastuullisimmat kesätyönantajat. VVO-konserni sijoittui toiseksi suurten sarjassa, johon kuului 60 yritystä. Kesätyöntekijät kokivat poikkeuksellisen myönteiseksi VVO:n työnhakuprosessin, lämpimän ja reilun ilmapiirin sekä perehdytyksen ja ohjauksen. Lisäksi kesätyöntekijät innovoivat VVO-konsernin toimintaa kehittäviä ideoita toimitusjohtajan innostamina.

#HyväMe

Vuoden 2015 aikana konserni halusi vahvistaa onnistumisen ja hyvän huomaamista arjen työssä. Tätä tukemaan lanseerattiin #HyväMe-merkki, jonka käyttäjiksi kutsuttiin koko henkilöstö. #HyväMe tunnisteella lisättiin näkyvyyttä ja innostusta yhteisistä onnistumisista, kannustavasta esimiestyöstä, hyvästä tiimityöstä, eduista, tapahtumista sekä muista ilon aiheista. Lisäksi avasimme intranetiin #HyväMe-sivun, jonne henkilöstö sai käydä kertomassa hyviä ja innostavia käytäntöjä.

Mukaan Great Place to Work -tutkimukseen

#HyväMe-sivu intranetissa palveli hyvin myös hyväksi koettujen johtamiskäytäntöjemme tunnistamista, kun VVO-konserni osallistui ensimmäistä kertaa Great Place to Work -tutkimukseen ja johtamiskäytäntöjen auditointiin. Henkilöstön näkemyksiä kartoittaneen Trust Index -tulosten perusteella VVO-konsernia pidettiin kokonaisuudessaan erittäin hyvänä työpaikkana (89 prosenttia henkilöstöstä). Tulokset olivat lähes samaa tasoa kuin Suomen parhaissa työpaikoissa. Great Place to Work -työnantajakuvatutkimukseen osallistumalla konserni voi oppia, mitä asioita parantamalla voimme olla yksi Suomen parhaista työpaikoista tulevaisuudessa.

Great Place to Work, Trust Index 2015

%2015, Great Place to Work
Vertailuryhmä92
VVO-konserni89

Henkilöstötyytyväisyys 2013 ja 2014

%2013, People Power index2014, People Power index
Vertailuryhmä6567
VVO-konserni74,776,5
 

Suomen innostavin työpaikka -tunnustus

VVO-konsernille myönnettiin Suomen innostavin työpaikka 2015 -tunnustus edellisen vuoden henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella. Saadun tunnustuksen saavutti vain noin kuusi prosenttia sadoista PeoplePower®-tutkimuksen toteuttaneista suomalaisista yrityksistä. Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus perustuu henkilöstön näkemyksiin siitä, miten VVO-konsernissa on panostettu toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön näkemysten kuuntelemiseen. Tutkimuksen tulosten mukaan konsernissa ollaan innostuneita, motivoituneita ja omistautuneita työskentelemään yhtiön päämäärien puolesta.


Henkilöstön sukupuolijakauma

Sarake 1
Naiset 63 %63 %
Miehet 37 %37

Henkilöstön ikäjakauma

alle 201
20–2521
26–3028
31–3531
36–4041
41–4543
46–5069
51–5561
56–6050
yli 6011
 

Vuoden 2015 lopussa VVO-konsernin palveluksessa työskenteli yhteensä 356 (343) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 323 (317) ja määräaikaisessa 33 (26).

Keskimäärin henkilöstöä oli vuoden aikana 364 (339). Keskimääräinen palveluksessa oloaika oli 11,4 (11,2) vuotta. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2015 oli 13,5 (14,0) prosenttia.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki