Tavoitteellista työhyvinvointia

Innostuneen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön onnistumisten ja tehokkuuden taustalla vaikuttavat VVO-konsernin kattavat ja laajat panostukset henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen ja kehittämiseen. Työssä jaksamista tuetaan joustavilla työaika- ja työjärjestelyillä, kattavilla työterveyspalveluilla sekä monipuolisilla liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksilla.

Yhteishenkeä vahvistettiin vuoden 2015 aikana yhteisissä juhlissa ja tapahtumissa muun muassa koko pääkaupunkiseudun henkilöstön yhteisessä liikuntapäivässä, yksiköiden työhyvinvointi-iltapäivissä sekä koko konsernin strategiapäivillä.

Vastuu kattavasta työterveyshuollosta siirtyi ja keskitettiin valtakunnallisesti Terveystalolle vuoden 2015 alusta. Työoptimikyselyllä kartoitettiin alkuvuodesta koko henkilöstön työkykyriskien todennäköisyyttä. Selvityksen pohjalta käynnistettiin suunnitelmalliset tukitoimet ja ennaltaehkäisevä systemaattinen seuranta terveysriskien välttämiseksi ja työssä jaksamisen varmistamiseksi.

Hyvään toimistoergonomiaan tähtäävällä kampanjalla kannustettiin henkilöstöä työn tauottamiseen, työasentojen vaihteluun, seisten pidettyihin palavereihin ja terveydelle haitallisen liiallisen istumisen vähentämiseen. Yleistä liikunnallista aktiivisuutta ja sen terveysvaikutuksia pyrittiin lisäämään Ylös sohvalta -kuntokampanjalla, jossa liikuntasuoritusten määrää ja monipuolisuutta sekä elämäntapojen terveellisyyttä seurattiin uuden mobiilisovelluksen avulla.

Vuonna 2015 VVO-konsernin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin vastaamaan lakiuudistusten vaatimuksia. Suunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on parantaa asiaa koskevaa tietoisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä toteuttaa yhdessä suunnitellut toimenpiteet entistä tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman kohtelun edistämiseksi työpaikalla.

Pikalinkit:

 
 
 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki