Avainluvut

Liikevaihto

M€20112012201320142015
Liikevaihto327,27335,4346,6356,5370,9

Nettovuokratuotto, Vapaa segmentti

M€20112012201320142015
Nettovuokratuotto90,096,3101,7111,8134,6
 

Tuloskehitys

M€20112012201320142015
Tulos55,862,575,9146,5225

Taloudellinen vuokrausaste

%20112012201320142015
Taloudellinen vuokrausaste98,7098,7098,5098,1097,60
 

Omavaraisuusaste

Käyvin arvoin %2012201320142015
Omavaraisuusaste38,841,340,041,1

Arvonkehitys

M€2012201320142015
Käypä arvo3120,03351,13708,83999,2
 

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos €/osake20112012201320142015
VVO Vapaa tulos (jakokelpoinen tulos)3,324,276,988,2313,96
VVO Arava tulos2,741,923,096,7210,27

Oma pääoma

Käyvin arvoin €/osake2012201320142015
Oma pääoma178,6209,2213,3234,9
 

Bruttoinvestoinnit ja myydyt sijoituskiinteistöt

M€20112012201320142015
Bruttoinvestoinnit121,574,8223,2200,5235,0
Myydyt sijoituskiinteistöt-15,4-12,0-16,0-28,8-14,9

Velkasalkun rakenne

%
Vuosimaksu 70,0 M€3,58
Markkina 1006,2 M€51,46
Korkotuki 298,7 M€15,28
Yritystodistus 108,8 M€5,56
Muut 10,9 M€0,56
Myytävissä olevien pitkäaikaisten omaisuuserien velat 460,7 M€23,56
 

Loan to Value

%2012201320142015
Konserni50,050,349,442,8
Vapaa-segmentti39,141,541,742,7

Vuokra-asuntokanta

2015
Lumo-asunnot 28 167 kpl28167
VVO-asunnot 12 986 kpl12986

 

 

Konserni raportoi v. 2014 alkaen IFRS-lukuja.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki