15. Lyhytaikaiset saamiset

M €

31.12.2015

31.12.2014

Myyntisaamiset

0,0

0,0

Saman konsernin yrityksiltä

  
 

Myyntisaamiset

1,6

2,0

 

Muut saamiset

96,2

64,9

 

Siirtosaamiset

1,9

1,9

Saman konsernin yrityksiltä yhteensä

99,7

68,9

Lainasaamiset

0,1

0,1

Muut saamiset

0,0

0,0

Siirtosaamiset

0,1

0,3

Yhteensä

99,9

69,3

    

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki