Vuokra-asuntomarkkinat

Suomessa on noin 2,5 miljoonaa vakituisesti asuttua asuntoa, joista noin 32 prosenttia eli 800 000 on vuokra-asuntoja. Vuonna 2014 vuokralla asui noin 1 340 000 henkilöä. Vuokra-asumisen suosion arvioidaan jatkavan kasvuaan. Tilastokeskuksen mukaan jo yli puolet 20–29-vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014. Vuokra-asunnoista 41 prosenttia oli vapaarahoitteisia.

Yli 50 %

 

20–29-vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014

 

Suurimman osan Suomen vuokra-asunnoista omistavat yksittäiset, yksityiset vuokranantajat. Niiden lisäksi vuokra-asuntomarkkinoilla toimii ammattimaisia vuokra-asunto-omistajia, asuntosijoittajia, asuntorahastoja ja kunnallisia vuokrataloyhtiöitä.

Vuokra-asuntojen kokonaiskysyntä jatkui vakaana. Markkinoiden kaksijakoisuus kasvukeskusten ja muun maan välillä voimistui entisestään. Heikko suhdannetilanne ja talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus näkyivät omistusasuntojen hintojen lievänä laskuna muualla Suomessa paitsi pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseudulla vuokra-asuntojen kysyntä oli hyvä, ja voimakkain kysyntä kohdistui edelleen yksiöihin ja kaksioihin. Muissa kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkui pääosin edellisvuoden tasolla ja keskittyi pääkaupunkiseudun tapaan pienempiin asuntoihin ja uudiskohteisiin. Vanhojen isojen asuntojen kysyntä hidastui. Useilla taantuvilla paikkakunnilla tarjonta ylitti kysynnän, mikä näkyi monilla toimijoilla käyttöasteen laskuna vuoden 2015 aikana. Kaikkein kalleimpien vuokra-asuntojen kysynnän lasku jatkui.

Uuden tarjonnan painopiste oli selkeästi vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Urakkahintojen lievää laskua ei kuitenkaan pystytty hyödyntämään halutussa laajuudessa, koska kaavoituksen hitaus ja tiukoista kaavamääräyksistä aiheutuvat kalliit suunnitteluratkaisut heikensivät vuokra-asuntojen tuotantoedellytyksiä.

Paikallinen markkinatilanne heijastui myös alueellisiin vaihtuvuuslukuihin: pienimmät vaihtuvuusluvut olivat pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa, suurimmat Oulussa.

Asuntojen vuokrat yleisesti nousivat keskimäärin noin 3,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat noin 2,9 prosenttia. ARA-asuntojen vuokrat nousivat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja nopeammin: vuosinousu oli 3,6 prosenttia. Vuokrien nousun ennakoidaan jatkuvan vuonna 2016, mutta aiempaa maltillisemmin.


Vuokralla asuvien määrä Suomessa 2015

2011201220132014
Arava tai korkotukivuokra-asunto631351619530590345583722
Muu vuokra-asunto649014670439712886759668


Lähde: Tilastokeskus

Vapaarahoitteisten rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitukset perustajaurakointina, vuokra-asunnot

20112012201320142015
18182144253935153543

 Lähde: Rakennusteollisuus RT:n Asuntotuotantokysely

 
 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki