Tilikauden jälkeiset tapahtumat

30.11.2015 allekirjoitetun esisopimuksen mukaisesti siirtyy Y-Säätiön konserniin kuuluvalle Kiinteistö OY Y-Asunnoille 8 631 vuokranmääritykseltään omakustannusperusteista ARA-vuokra-asuntoa eri puolilta Suomea. Kaupan toteutuksen yksityiskohdat ovat vielä kesken.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki