Konsernirakenne ja siinä tapahtuneet muutokset

Juridiseen VVO-konserniin kuului tilikauden lopussa yhteensä 235 (201) tytäryhtiötä ja 32 (34) osakkuusyhtiötä. Lisäksi VVO-yhtymä Oyj omistaa yli 50 prosenttia 2 (2) osake- tai kiinteistöosakeyhtiöstä ja 50 prosenttia SV-Asunnot Oy:n osakkeista.

VVO Korkotukikiinteistöt Oy:n jakautui 1.9.2015 seitsemäksi yhtiöksi. Uusia yhtiöitä ovat VVO Korkotuki 2015 Oy, VVO Korkotuki 2016 Oy, VVO Korkotuki 2017 Oy, VVO Korkotuki 2018 Oy, VVO Korkotuki 2019 Oy, VVO Korkotuki 2020 Oy ja VVO Korkotuki 2021 Oy.

VVO Asunnot Oy jakautui 1.10.2015 neljäksitoista yhtiöksi. Jakautumisessa muodostuneita uusia yhtiöitä ovat VVO Asunnot Oy, VVO Hoivakiinteistöt Oy, VVOhousing 1 Oy, VVOhousing 2 Oy, VVOhousing 3 Oy, VVOhousing 4 Oy, VVOhousing 5 Oy, VVOhousing 6 Oy, VVOhousing 7 Oy, VVOhousing 8 Oy, VVOhousing 9 Oy, VVOhousing 10 Oy, VVOhousing 11 Oy ja VVOhousing 12 Oy.

VVO-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä ovat VVO Kodit Oy, VVO Vuokra-asunnot Oy, VVO Vuokratalot Oy, kiinteistöliiketoiminnan konsernin sisäistä ja ulkopuolista laskutusta hoitava VVO Palvelut Oy sekä VVO Korkotukikiinteistöt Oy:n ja VVO Asunnot Oy:n jakautumisessa syntyneet vastaanottavat yhtiöt.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi VVO Vuokra-asunnot Oy:n yleishyödyllisyyden peruuttamista koskeneen hallintoriidan VVO-konsernin eduksi. Asia palautettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn uudelleen ratkaistavaksi alkuvuonna. ARA perui VVO-konsernin hakemuksesta VVO Vuokra-asunnot Oy:n yleishyödyllisyysstatuksen. VVO Vuokra-asunnot Oy fuusioitui 1.1.2016 VVO Kodit Oy:öön.


Konsernirakenne 31.12.2015

Tytäryhtiöt, kpl

Osakkuus- yhtiöt, kpl

VVO-yhtymä Oyj

¹⁾ 27

2

Alakonsernien emoyhtiöt

  
 

VVO Asunnot Oy

17

²⁾ 10

 

VVO Korkotuki 2015 Oy

1

1

 

VVO Korkotuki 2016 Oy

 

1

 

VVO Korkotuki 2017 Oy

1

2

 

VVO Korkotuki 2018 Oy

1

 
 

VVO Korkotuki 2020 Oy

 

1

 

VVO Korkotuki 2021 Oy

1

 
 

VVO Kodit Oy

160

²⁾ 18

 

VVOhousing 1 Oy

4

3

 

VVO Vuokra-asunnot Oy

6

 
 

VVO Vuokratalot Oy

13

²⁾ 3

Pysäköinti- ja huoltoyhtiöt

3

2

VVO Palvelut Oy

1

 

Yhteensä

235

43

 

1) Sisältää alakonsernien emoyhtiöt ja muut esitetyt tytäryhtiöt lukuun ottamatta pysäköinti- ja huoltoyhtiöitä.

²⁾ Osakkuusyhtiöistä 11 kpl on loppukonsernissa tyttäriä

  

 

 

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki