Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

VVO-konsernin omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä kasvoi 360 (599) asunnolla ja oli tilikauden lopussa 41 153 (40 793) kappaletta. Asunnoista 28 716 (20 044) kuului VVO Vapaa -liiketoimintaan ja 12 437 (20 749) VVO Arava -liiketoimintaan. Tilikauden lopussa konserni omisti asuntoja 40 (42) paikkakunnalla.

VVO-konsernin omistamien vuokra-asuntojen ja liiketilojen käypä arvo 31.12.2015 oli 3 999,2 (3 708,8) miljoonaa euroa mukaan lukien Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin luokiteltu 534,3 miljoonaa euroa. Käypä arvo kasvoi vuoden 2015 aikana 290,4 (198,2) miljoonalla eurolla. Muutoksiin sisältyy 70,3 (26,2) miljoonan nettovoitto sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvostamisesta. Muutokseen vaikuttivat asuntojen markkinahintojen kehitys, vuokrien ja hoitokulujen kehitys sekä yksittäisten kohteiden aravarajoitusten päättyminen.

Konsernin omistamien vuokrattavien asuntojen ja liiketilojen käypä arvo on määritetty neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa lausunnon konsernin omistamien vuokra-asuntojen ja liiketilojen arvonmäärityksestä. Viimeisin lausunto on tilinpäätöshetkestä 31.12.2015. Käyvän arvon määrityksen perusteet on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Konsernin omistama tonttivaranto oli tilikauden lopussa noin 130 000 kem² ja alussa noin 120 000 kem². Tonttivarannon arvo taseessa oli tilikauden päättyessä noin 60 (39) miljoonaa euroa.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki