19. Pitkäaikainen vieras pääoma

M €

31.12.2015

31.12.2014

Lainat rahoituslaitoksilta

7,0

7,4

Joukkovelkakirjalainat

100,0

100,0

Siirtovelat, palkat

1,1

0,6

Yhteensä

108,1

108,0

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki