7. Rahoitustuotot ja -kulut

M €

1-12/2015

1-12/2014

Osinkotuotot

  
 

Saman konsernin yrityksiltä

125,0

0,0

 

Osakkuusyrityksiltä

0,0

0,5

 

Muilta

0,1

0,1

Yhteensä

125,1

0,6

    

M €

1-12/2015

1-12/2014

Korkotuotot

  
 

Saman konsernin yrityksiltä

8,8

7,7

 

Muilta

0,0

0,1

Muut rahoitustuotot

1,2

0,0

Yhteensä

9,9

7,8

    

Osinkotuotot ja korko- ja rahoitustuotot

  

yhteensä

135,1

8,3

    

M €

1-12/2015

1-12/2014

Sijoitusten arvonmuutokset

  
 

Pysyvien vastaavien sijoituksista

0,0

0,0

 

Rahoitusarvopapereiden arvonmuutokset

0,4

0,0

Yhteensä

0,4

0,0

    

M €

1-12/2015

1-12/2014

Korko- ja muut rahoituskulut

  
 

Saman konsernin yrityksille

0,0

0,0

 

Muille

-4,8

-4,1

Yhteensä

-4,8

-4,2

    

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

130,7

4,1

    

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki