26. Muut vuokrasopimukset

Tontinvuokrasopimukset

Konserni vuokralle ottajana

  

M €

31.12.2015

31.12.2014

Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavaksi

  

tulevat vähimmäisvuokrat

  
 

Yhden vuoden kuluessa

5,1

5,1

 

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden

  
 

vuoden kuluttua

19,6

19,5

 

Yli viiden vuoden kuluttua

168,5

169,0

Yhteensä

193,2

193,6

    

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin sisältyy 94,6 miljoonaa euroa vuokrasopimusvastuista.

Vuokrasopimukset ovat pääasiassa tontin vuokrasopimuksia kunnilta ja kaupungeilta. Jäljellä olevien sopimusten kestoajat ovat maksimissaan 84 vuotta ja keskimäärin 30 vuotta.

Muut vuokrasopimukset, autot

31.12.2015

31.12.2014

Seuraavana tilikautena maksettavat

0,7

0,9

2-5 vuoden kuluessa maksettavat

0,8

1,2

Yhteensä

1,5

2,1

   

Muut vuokrasopimukset ovat leasing-autosopimuksia, joiden sopimusten pituus on neljä vuotta.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki