8. Rahoitustuotot ja -kulut

M €

1-12/2015

1-12/2014

Osinkotuotot

0,2

0,1

Korkotuotot  

1,8

1,5

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti

  

kirjattavista rahoitusvaroista

3,0

0,2

Muut rahoitustuotot

2,8

0,4

Rahoitustuotot yhteensä

7,8

2,7

    

Korkokulut

  
 

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon

  
 

arvostettavista rahoitusveloista

-31,2

-35,5

 

Korkokulut korkojohdannaisista

-9,8

-8,8

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti

  

kirjattavista rahoitusvaroista

-2,6

-5,2

Muut rahoituskulut

-1,3

-0,5

Rahoituskulut yhteensä

-44,8

-50,0

    

Rahoitustuotot ja-kulut yhteensä

-37,1

-47,3

    

Muut rahoitustuotot sisältää Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntivoittoa 2,7 (0,3) miljoonaa euroa.

    

Muut laajan tuloksen erät

  

M €

1-12/2015

1-12/2014

Rahavirran suojaukset

4,6

-19,5

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-1,6

0,6

Yhteensä

3,0

-18,9

    


Rahavirran suojausta alettiin soveltaa IFRS:ään siirtymisen yhteydessä 1.1.2014. Muutokset raha-virran suojauksista tulevat korkojohdannaisista.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki