20. Lyhytaikainen vieras pääoma

M €

31.12.2015

31.12.2014

Lainat rahoituslaitoksilta, seuraavan

tilikauden lyhennykset

0,4

0,4

Ostovelat

0,4

0,5

Velat saman konsernin yrityksille

  
 

Ostovelat

0,0

0,0

 

Muut velat

26,4

0,0

Muut velat

110,0

66,9

Siirtovelat

  
 

Rahoitusvelat

2,0

1,9

 

Palkat sosiaalikuluineen

0,8

1,1

 

Verovelat

3,0

1,4

Yhteensä

143,1

72,4

    

 

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki