19. Rahavarat

M €

31.12.2015

31.12.2014

Käteinen raha ja pankkitilit

116,0

114,4

Yhteensä

116,0

114,4

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki