Yhteistyöverkosto

Konsernin käytössä olevat harmaan talouden torjuntamallit ylittävät monelta osin lain vaatimukset. Kaikkien toimittajaverkostoon (ylläpito, korjaukset ja rakentaminen) kuuluvien yritysten tilaajavastuutietoja valvotaan jatkuvasti tilaajavastuu.fi-verkkosivuston Luotettava kumppani -palvelun kautta.

VVO-konserni noudattaa hankinnoissaan tilaajavastuulain asettamia velvoitteita ja edellyttää, että sen kanssa vakinaisessa liikesuhteessa ja hankintaketjussa olevat toimijat sitoutuvat siihen ja VVO-konsernin muihin eettisiin periaatteisiin. Konserni edellyttää, että korjausrakentamisessa, uudistuotannossa ja kiinteistöjen ylläpitotoiminnassa koko hankintaketju noudattaa työturvallisuutta koskevia säännöksiä, on liittynyt tilaajavastuu.fi -palveluun, ei käytä laitonta työvoimaa, hoitaa lakisääteiset yhteiskunnalliset velvoitteensa sekä sitoutuu konsernin ympäristötavoitteisiin.

4 500

 

välillinen työllistäminen henkilötyövuosissa

 

VVO-konserni on oman henkilökunnan lisäksi merkittävä välillinen työllistäjä ostojen ja investointien kautta. Kiinteistönhoidon, siivouksen, korjaus- ja rakennusurakoinnin välillinen työllistävä vaikutus oli noin 4 500 henkilötyövuotta vuonna 2015.

Jani Huttunen on VVO-konsernin vuoden 2015 kiinteistönhoitaja. Huttunen keräsi parhaat pisteet vuosittain tehtävässä kiinteistönhoidon laadunmittauksessa. Kiinteistöhuolto Reilax Oy:n palveluksessa työskentelevä Huttunen hoitaa viittä konsernin kiinteistöä Keravalla.


Työmaiden työturvallisuusindeksi

Työolosuhdemittari

201320142015
91,0693,99794,21
 

Työolosuhdemittari (TR-mittari) on rakennustyömaan työturvallisuuden havaintomenetelmä, jonka avulla seurataan keskeisiä tapaturmiin vaikuttavia asioita työmaalla. VVO-konsernin näkökulmasta mittari on tärkeä työturvallisuuden hyvän tason säilyttämiseksi. Tietoa on kerätty konsernissa vuodesta 2013 alkaen.

Tarjouspyyntövaiheessa projektipäällikkö päättää TR-mittarin vähimmäistason. Kohteen aloituskokouksessa määritellään tavoitetasot yhdessä urakoitsijan kanssa. Näitä TR-mittarin lukuja verrataan työmaalla mitattuihin lukuihin kuukausittain työmaakokouksissa.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki