Asuntovuokraus

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvänä kaikilla VVO-konsernin toimintapaikkakunnilla. Suurin kysyntä kohdistui aiempien vuosien tapaan pienimpiin asuntoihin eli yksiöihin ja kaksioihin.

Asuntojen taloudellinen vuokrausaste pysyi hyvänä ja oli tilikaudella 97,6 (98,1) prosenttia. Tilikauden päättyessä peruskorjausten vuoksi tyhjänä oli 334 (451) asuntoa.

Vaihtuvuus, mihin sisältyy sisäiset vaihdot, nousi hieman ja oli 27,2 (25,8) prosenttia.

Vuokratuottojen kokonaiskasvu tilikaudella oli 4,1 (3,9) prosenttia. Vuokratuottojen kasvuun vaikuttivat maaliskuussa 2015 tehty 3,5 (3,5) prosentin keskimääräinen vuokrantarkistus ja asuntokannan muutos.

Koko asuntokannan vuoden keskivuokra oli 13,45 (12,91) €/m2/kk ja tilikauden lopussa keskivuokra oli 13,66 (13,04) euroa. Markkinaehtoisen vuokranmäärityksen piiriin kuuluvien Lumo-brändin 28 167 (26 841) asunnon vuokra oli keskimäärin kauden aikana 13,72 (13,17) euroa ja tilikauden lopussa 13,99 (13,33) euroa. Omakustannusvuokranmäärityksen piiriin kuuluvien VVO-brändin 12 986 (13 952) asunnon osalta vastaava luku oli 12,87 (12,42) euroa ja tilikauden lopussa 12,93 (12,49) euroa.

Keskimääräinen asiakkuusaika pysyi korkealla tasolla ja oli 5,9 (5,9) vuotta. Aktiivisten hakemusten (hakemus voimassa 3 kk) määrä oli tilikauden lopussa 14 456 (15 785) kappaletta. Aktiivisia hakemuksia irtisanottua asuntoa kohden oli keskimäärin 18,6 (22,9) kappaletta. Tilikauden aikana saapui uusia asuntohakemuksia 61 201 (67 528) kappaletta. Hakemusten määrään vaikutti muun muassa Lumo kotinyt.fi -palvelun käyttöön otto.

Onnistuneen vuokravalvonnan ja asumisneuvonnan vuoksi vuokrasaatavien määrä suhteessa vuokraustoiminnan vuositason liikevaihtoon pysyi alhaisena ja oli katsauskauden päättyessä 0,9 (1,2) prosenttia. VVO-konsernin asumisen neuvontapalvelu laajeni tilikaudella koko maahan.

Katsauskaudella VVO-konserni julkisti verkossa toimivan asuntovuokraamon osoitteessa www.lumo.fi/kotinyt. Kotinyt.fi-palvelu on uudenlainen tapa vuokrata asunto heti: asiakas valitsee itselleen sopivan Lumo-vuokra-asunnon, maksaa ensimmäisen kuukauden vuokran ja muuttaa esimerkiksi seuraavana arkipäivänä. Uusi asuntovuokraamo osoittautui heti menestykseksi.

Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Turussa otettiin käyttöön yhteiskäyttöauto yhteistyössä 25Rentin kanssa. Yhteiskäyttöauto on kyseisen Lumo-kohteen asukkaiden varattavissa ja käytettävissä taloyhtiön merkitsemältä parkkipaikalta.

DNA:n ja Elisan kanssa tehdyt sopimukset entistä nopeammasta laajakaistayhteydestä tulivat voimaan 1.1.2015: vuokraan sisältyvän 10 megatavun laajakaistayhteyden saa nyt lähes jokaiseen konsernin asuntoon.

Vuosittain tehtävän asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset valmistuivat katsauskauden aikana, ja niiden mukaan asukkaiden tyytyväisyys on pysynyt korkeana: lähes 90 prosenttia on suositellut tai valmis suosittelemaan VVO-konsernia vuokranantajana. Nettosuositteluindeksi (NPS) vuonna 2015 oli 38 (Uuden asukkaan kysely).

Vuoden 2015 taloksi valittiin Koulukatu 1 Lappeenrannasta VVO-konsernin valtakunnallisessa Asumisen Päivässä.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki