7. Tutkimus- ja kehitysmenot

M €

1-12/2015

1-12/2014

Tutkimus- ja kehitysmenot

0,3

0,2

Yhteensä

0,3

0,2

   

VVO:lla ei ole aktivoituja kehitysmenoja. Kehitystoiminta kohdistuu tuotekonseptien kehittämiseen, sähköisten palvelujen parantamiseen sekä tietojärjestelmien uudistamiseen.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki