18. Tilinpäätössiirtojen kertymä

M €

31.12.2015

31.12.2014

Kertynyt poistoero

  
 

Koneista ja kalustosta

0,0

0,0

Yhteensä

0,0

0,0

    

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki