27. Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut

M €

31.12.2015

31.12.2014

Poistot

1,2

1,7

Rahoitustuotot- ja kulut

37,1

47,3

Tuloverot

45,3

35,7

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

-0,6

-0,9

Voitot/tappiot sijoituskiinteistöjen arvostamisesta

  

käypään arvoon

-70,3

-26,2

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot

-2,7

4,6

Muut oikaisut

-1,0

-0,5

Yhteensä

9,0

61,7

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki