3. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

VVO-konserni siirtää painopisteen Lumo-palveluliiketoimintaan. 30.11.2015 allekirjoitetulla esisopimuksella VVO-konserni myy Y-Säätiön konserniin kuuluvalle Kiinteistö Oy Y-Asunnoille 8 631 vuokranmääritykseltään omakustannusperusteista asuntoa eri puolilta Suomea. Johto pitää erittäin todennäköisenä, että myynti saatetaan päätökseen vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kauppahinta on Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus ARA:n vahvistama luovutuskorvaus, joka on arviolta noin 75 miljoonaa euroa.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

M €

31.12.2015

31.12.2014

Sijoituskiinteistöt

534,3

0,0

Osakkuusyhtiöt

3,0

0,0

Saamiset

1,2

0,0

Rahavarat

2,6

0,0

Varat yhteensä

541,0

0,0

   

Rahalaitoslainat

460,7

0,0

Ostovelat ja muut velat

6,4

0,0

Velat yhteensä

467,1

0,0

   

Nettotasearvo

73,9

0,0

   

 

Sijoituskiinteistöt on arvostettu edelleen käypään arvoon tilinpäätöksessä (käyvän arvon hierarkia-taso 3). Kyseisten sijoituskiinteistöjen arvostusmenetelmänä on käytetty tasearvomenetelmää.

Näihin eriin liittyvät vakuudet ja vastuusitoumukset on esitetty liitetiedoissa 28.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki