24. Ostovelat ja muut velat

M €

31.12.2015

31.12.2014

Saadut ennakot

5,6

5,6

Ostovelat  

10,6

15,0

Muut velat

1,1

1,5

Siirtovelat

20,8

23,7

Yhteensä

38,0

45,9

   

Siirtovelkojen erittely

31.12.2015

31.12.2014

Vuokraustoiminta

2,6

1,9

Investoinnit

0,3

2,2

Palkat sosiaalikuluineen

6,8

6,6

Korot

10,9

12,3

Muut siirtovelat

0,2

0,7

Yhteensä

20,8

23,7

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki