Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Konsernin nettovuokratuotto oli 227,4 (210,0) miljoonaa euroa, joka on 61,3 (58,9) prosenttia liikevaihdosta. VVO Vapaa -nettovuokratuotto oli 134,6 (111,8) miljoonaa euroa. VVO Arava -nettovuokratuotto oli 94,9 (100,9) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja oli 224,7 (146,5) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy sijoituskiinteistön käyvän arvon muutosta 70,3 (26,2) miljoonaa euroa sekä luovutusvoittoja ja -tappioita 2,7 (-4,6) miljoonaa euroa. Hyvä tulos perustuu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen, ylläpitokulujen hallintaan sekä alhaisiin rahoituskuluihin. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -37,1 (-47,3) miljoonaa euroa.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki