14. Pitkäaikaiset saamiset

M €

31.12.2015

31.12.2014

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä

340,1

160,9

Lainasaamiset muilta

0,1

0,2

Muut saamiset

0,0

0,0

Siirtosaamiset

0,3

0,4

Yhteensä

340,5

161,5

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki