Luotettava vuokranantaja

Lähes

90 %

 

asiakkaista suosittelee VVO-konsernia vuokranantajana

 

Yhtiön vuokra-asuntokannasta 68 prosenttia on vuokran määräytymiseltään markkinaehtoista. Markkinaperusteisessa vuokraustoiminnassa asuntojen vuokrat määräytyvät markkinoiden ja kustannuskehityksen mukaan.

Yhtiö määrittelee markkinaehtoiset vuokransa niin, että ne tukevat yhtiön kestävän kasvun tavoitteita. Markkinaehtoisten Lumo-asuntojen valtakunnallinen keskineliövuokra oli tilikauden aikana keskimäärin 13,72 euroa. Vesi ja laajakaistayhteys sisältyvät vuokraan.

5,9

 

vuotta

keskimääräinen asumisaika

 

VVO-konsernin vuokrakehitys on ennustettavaa. Konsernin vuokratavassa määritellään vuokrien tasokorotuksien enimmäismäärät. Vuokrien määräytymisen perusteet käsitellään ja hyväksytään vuosittain asukashallituksessa ja alueellisissa asukashallinnon talouden teemailloissa.

VVO-konserni tarjoaa vuokra-asuntoja kasvukeskuksissa, korkean asuntokysynnän alueilla. Hyvä taloudenhoito, kiinteistöjen suunnitelmallinen ylläpito ja ennakoiva korjaustoiminta vaikuttavat vuokrien kehityksen ennustettavuuteen. Uudiskohteiden rakentamisella ja olemassa olevien kiinteistöjen ostoilla lisätään vuokra-asuntojen tarjontaa voimakkaimman kysynnän alueilla.

Hyvä asiakaskokemus sekä palvelun helppous ja vaivattomuus ohjaavat VVO-konsernin toimintaa. Vuorovaikutus asukkaiden kanssa ja tiivis asukasyhteistyö lisäävät asumisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.


VVO:n verojalanjälki 2015, M€

Sarake 1
Tuloverot 22,122,1
Kiinteistöverot 9,99,9
Varainsiirtoverot 1,11,1
Työnantajamaksut 4,34,3
Investointeihin sisältyvä tilittämätön alv 25,625,6
Muihin hankintoihin sisältyvä tilittämätön alv 25,825,8
Tilitetty alv 3,53,5
Ennakonpidätykset palkoista 6,16,1
 

Vuosittain tehtävän asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asukkaiden tyytyväisyys on pysynyt edelleen korkeana. Vuoden 2015 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia asiakkaistamme suosittelee tai olisi valmis suosittelemaan VVO-konsernia vuokranantajana. Asukkaat ovat tyytyväisiä muun muassa asiakaspalveluun, asuntojen sijaintiin, yhä parempaan kiinteistönhoitoon, verkkopalveluihin sekä alhaiseen vuokravakuuteen. VVO-konserni käyttää asukastyytyväisyyskyselyn tuloksia toimintansa jatkuvaan kehittämiseen. Vuonna 2015 kehitettiin asumisen joustavuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä edelläkävijäpalveluja sekä kiinnitettiin erityistä huomiota kiinteistönhoitoon ja -ylläpitoon. Nettosuositteluindeksi vuonna 2015 oli 38 (Uuden asukkaan kysely).

Asiakassuhteemme ovat pitkiä: keskimääräinen asumisaika vuokrakodeissamme on 5,9 vuotta.

VVO-konserni hoitaa ja kehittää asunto-omaisuuttaan kustannustehokkaalla ylläpito- ja korjaustoiminnalla sekä pitkäjänteisillä investoinneilla. Asunto-omaisuuden arvonkehityksen ja vuokrattavuuden varmistaminen ovat toiminnan pääpainopisteitä. Vuonna 2015 asiakastyytyväisyys huoltopalveluihin parani ja kiinteistönhoidon laadunhallintajärjestelmän (Laaki) pisteet nousivat.

Yhtiö vahvistaa tasetta kehittämällä ja johtamalla rahoituksen ja kiinteistösalkun hallintaa. VVO-konserni panostaa riskienhallintaan, henkilöstöjohtamiseen ja osaamiseen sekä innovointikyvyn kasvattamiseen.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki