13. Aineettomat hyödykkeet

M €

Oikeudet

Muu aineeton omaisuus

Yhteensä

Hankintameno 1.1.2015

2,5

2,8

5,3

Lisäykset

 

0,2

0,2

Hankintameno 31.12.2015

2,5

3,0

5,5

    

Kertyneet poistot 1.1.2015

-2,0

-1,9

-4,0

Tilikauden poistot

-0,2

-0,3

-0,4

Kertyneet poistot 31.12.2015

-2,2

-2,2

-4,4

    

Kirjanpitoarvo 1.1.2015

0,5

0,9

1,4

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

0,3

0,8

1,1

    

M €

Oikeudet

Muu aineeton omaisuus

Yhteensä

Hankintameno 1.1.2014

3,2

6,7

9,9

Lisäykset

0,1

 

0,1

Vähennykset

-0,8

-3,9

-4,7

Siirrot erien välillä

0,1

-0,1

0,0

Hankintameno 31.12.2014

2,5

2,8

5,3

    

Kertyneet poistot 1.1.2014

-2,7

-5,5

-8,2

Tilikauden poistot

-0,2

-0,3

-0,4

Vähennykset

0,8

3,9

4,7

Kertyneet poistot 31.12.2014

-2,0

-1,9

-4,0

    

Kirjanpitoarvo 1.1.2014

3,2

6,7

9,9

Kirjanpitoarvo 31.12.2014

0,5

0,9

1,4

    

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki