9. Tilinpäätössiirrot

M €

1-12/2015

1-12/2014

Poistoeron muutos koneista ja kalustosta

0,0

0,0

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki