15. Pitkäaikaiset saamiset

M €

31.12.2015

31.12.2014

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä

0,5

0,5

Muut pitkäaikaiset saamiset

0,0

0,1

Lainasaamiset muilta

1,7

2,2

Yhteensä

2,2

2,8

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki