21. Korolliset velat

Pitkäaikaiset

   

M €

31.12.2015

31.12.2014

1.1.2014

Korkotukilainat

223,4

559,8

598,0

Vuosimaksu- ja asuntolainat

68,3

291,0

302,4

Markkinalainat

964,5

832,6

749,4

Muut lainat

3,6

5,9

7,4

Yhteensä

1 259,8

1 689,3

1 657,2

    

Lyhytaikaiset

   

M €

31.12.2015

31.12.2014

1.1.2014

Korkotukilainat

75,3

42,7

13,9

Vuosimaksu- ja asuntolainat

1,7

11,5

10,2

Markkinalainat

41,6

33,2

34,4

Muut lainat

7,3

8,5

26,7

Yritystodistukset

108,8

64,9

47,5

Yhteensä

234,7

160,8

132,6

    

Korolliset velat yhteensä

1 494,6

1 850,1

1 789,8

    

Velat 31.12.2015 eivät sisällä Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyviä velkoja, joita oli 460,7 miljoonaa euroa.

Markkinalainoihin sisältyy VVO-yhtymä Oyj:n vuonna 2013 liikkeelle laskema 100 miljoonan euron vakuudellinen joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy 2020. Lainalle maksetaan 3,25 % kiinteää korkoa. Lyhytaikaista rahoitusta varten solmitut sitovat ja ei-sitovat luottolimiitit olivat tilinpäätöshetkellä käyttämättä.

Muut pitkäaikaiset lainat sisältää VVO Kodit Oy:n Tampereen kaupungilta vuonna 2001 saaman 2,4 miljoonan euron suuruisen pääomalainan. Korko on kuuden kuukauden euribor-korko + 0,75 %. Laina maksetaan takaisin 20 vuoden kuluessa.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki