Megatrendit

Trendi

Vaikutukset VVO-konserniin

Kaupungis­tuminen

 • Pääkaupunkiseudun muuttoliike jatkuu.
 • Alueellinen eriytyminen Suomessa voimistuu.
 • Kaupunkien asuinalueiden segregaation riski kasvaa.
 • Kysyntä kasvaa suurimmissa kasvukeskuksissa.
 • Rakennuttamisen määrä pysyy korkeana.
 • Toimintapaikkakuntien määrää supistetaan 30:een vuoteen 2018 mennessä.
 

Perhekoon pieneneminen

 • Yhden ja kahden henkilön kotitalouksien määrä kasvaa.
 • Ikääntyneiden määrä kasvaa.
 • Työvoiman liikkuvuus helpottuu.
 • Yhteisöllisyyden ja jakamistalouden tarve kasvaa.
 • Suunnittelussa on pyrittävä kysynnän muutosten mukaisesti yhä pienempään pinta-alaan ja tehokkaampaan tilan käyttöön.
 • Palveluliiketoimintaa kehitetään edelleen.
 • Yhteiskäyttömahdollisuudet monipuolistuvat.
 

Digitalisoi­tuminen

 • Halu käyttää sähköisiä palveluita kasvaa.
 • Esineiden internet (IoT) uudistaa asumisen ratkaisuja.
 • Etätyöskentely lisääntyy.
 • Sähköisiä palveluita lisätään.
 • Digitaalisuuden vaatimukset huomioidaan suunnittelussa ja palvelunkehityksessä.
 • Etätyötä kotona helpotetaan.
 

Kansainvälis­tyminen


 • Suuri osa pääkaupunkiseudun kasvusta tulee maahanmuutosta.
 • Suomalaisten työskentely kansainvälisesti yleistyy.
 • Englannin kielen käyttö lisääntyy.
 • Asiakaspalvelu on monikielistä. Englannin kielen käyttö arkistuu.
 • Asunnonhaku ulkomailta tehdään helpoksi.
 

Elämykselli­syys

 • Yksilöllisyys korostuu.
 • Kotoilu, sisustaminen, yksityiskohdat ja tilan tehokkuus korostuvat.
 • Keittiö pienenee ja integroituu muuhun tilaan, oleskelu laajenee kodin ulkopuolisiin tiloihin, esimerkiksi ravintoloihin ja kahviloihin.
 • Kehitetään innovatiivisia asumisen ratkaisuja ja palveluja.
 • Kiinteistöjen yhteistilat kehittyvät ja monipuolistuvat.
 
 
 
 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki