1. Liikevaihto

M €

1-12/2015

1-12/2014

Tontin vuokratuotot

0,6

0,6

Muut vuokrat

0,0

0,0

Vuokratuotot yhteensä

0,6

0,6

   

Keskushallintopalvelut

7,2

6,4

IT-vuokratuotot

3,8

3,8

Hallinnon muut myyntituotot

0,3

0,3

Muut myyntituotot yhteensä

11,3

10,6

   

Liikevaihto yhteensä

11,8

11,1

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki