3. Henkilöstökulut

M €

1-12/2015

1-12/2014

Palkat ja palkkiot

3,4

2,8

Eläkekulut

0,8

0,6

Muut henkilösivukulut

0,1

0,1

Yhteensä

4,3

3,5

VVO-yhtymä Oyj:n toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on kokonaispalkka ja eläkeikä on 63 vuotta. Eläkevastuu katetaan eläkevakuutuksella, jossa ryhmäeläkevakuutukseen maksetaan vuodessa kahden kuukauden verotettavaa ansiota vastaava vakuutusmaksu. Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kaksitoista kuukautta.

 
 
 
 
 

Johdon palkat ja palkkiot, maksuperusteiset

  

M €

1-12/2015

1-12/2014

Toimitusjohtaja

0,7

0,5

Varatoimitusjohtajat

0,5

0,3

Hallituksen jäsenet

0,1

0,1

Valiokuntien jäsenet

0,0

0,0

Yhteensä

1,3

0,9

   
   
 

2015

2014

Henkilöstö keskimäärin

30,0

28,0

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki