Konsernin tuloslaskelma, IFRS

M €

Liite

1-12/2015

1-12/2014

Liikevaihto

 

370,9

356,5

Kiinteistöjen ylläpitokulut

 

-97,0

-97,1

Korjaukset

 

-46,5

-49,5

Nettovuokratuotto

 

227,4

210,0

Hallinnon kulut

5, 7

-39,7

-38,7

Liiketoiminnan muut tuotot

4

2,1

2,9

Liiketoiminnan muut kulut

4

-0,4

-0,9

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

4

2,7

-4,6

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

 

0,0

-0,2

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

11

70,3

26,2

Poistot ja arvonalentumiset

6

-1,2

-1,7

Liikevoitto

 

261,2

192,9

Rahoitustuotot

 

7,8

2,7

Rahoituskulut

 

-44,8

-50,0

Rahoitustuotot ja -kulut

8

-37,1

-47,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 

0,6

0,9

Voitto ennen veroja

 

224,7

146,5

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

9

-22,1

-23,5

Laskennallisten verojen muutos

9

-23,2

-12,2

Tilikauden voitto

 

179,4

110,8

       

Tilikauden voiton jakautuminen

     

Emoyhtiön omistajille

 

179,3

110,7

Määräysvallattomille omistajille

 

-0,1

-0,1

       

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos

     

Laimentamaton, €

10

24,23

14,95

Laimennusvaikutuksella oikaistu

10

24,23

14,95

       

Osakkeita keskimäärin, M kpl

10

7,4

7,4

       

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

     

M €

 

1-12/2015

1-12/2014

Tilikauden voitto

 

179,4

110,8

Muut laajan tuloksen erät

     

Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin

     

tulosvaikutteisiksi

     

Rahavirran suojaukset

8

4,6

-19,5

Myytävissä olevat rahoitusvarat

 

-1,6

0,6

Laskennalliset verot edellisistä

 

-0,6

3,8

Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi

 

2,4

-15,1

       

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

181,8

95,7

       

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

     

Emoyhtiön omistajille

 

181,7

95,6

Määräysvallattomille omistajille

 

-0,1

-0,1

       
       

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki