18. Myyntisaamiset ja muut saamiset

M €

31.12.2015

31.12.2014

Myyntisaamiset

3,6

4,3

Saamiset osakkuusyrityksiltä

0,1

0,1

Lainasaamiset

0,3

0,3

Muut saamiset

3,1

0,3

Siirtosaamiset

1,7

4,6

Yhteensä

8,8

9,6

   

Siirtosaamisten erittely

31.12.2015

31.12.2014

Vuokraustoiminta

0,6

0,5

Investoinnit

0,8

3,6

Ennakkomaksut

0,2

0,4

Korot

0,0

0,1

Muut siirtosaamiset

0,1

0,1

Yhteensä

1,7

4,6

   

Vuokrasopimukset ovat pääosin yhden kuukauden irtisanomisajalla olevia sopimuksia. Myynti- ja muiden saamisten käypä arvo vastaa niiden kirjanpitoarvoa.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki