8. Satunnaiset erät

M €

1-12/2015

1-12/2014

Konserniavustukset, saadut

39,0

25,0

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki