2. Toimintasegmentti-informaatio

Toimintasegmentti on VVO-konsernin osa, joka harjoittaa liiketoimintaa, josta se voi saada tuottoja ja josta voi aiheutua kuluja, josta on saatavilla erillistä taloudellista informaatiota ja jonka toiminnan tulosta VVO:n ylin operatiivinen päätöksentekijä säännöllisesti tarkastelee tehdäkseen päätöksiä resurssien kohdistamisesta kyseiselle segmentille ja arvioidakseen sen tuloksellisuutta.

VVO-konsernin liiketoiminta on jaettu kahteen segmenttiin, VVO Vapaa- ja VVO Arava -liiketoimintaan.

VVO Vapaa -liiketoimintaan kuuluvat konsernin emoyhtiö VVO-yhtymä Oyj ja konserniyhtiöistä VVO Kodit Oy, VVO Vuokra-asunnot Oy, VVO Vuokratalot Oy ja VVO Palvelut Oy sekä ne muut konserniyhtiöt, joiden omistamiin asuntoihin kohdistuvat arava- ja korkotukilainsäädäntöön liittyvät vuokranmäärityksen rajoitukset päättyvät vuoden 2017 loppuun mennessä. Korkotukikiinteistöt Oy:n jakautuminen seitsemään vastaanottavaan yhtiöön on tullut voimaan 1.9.2015. Osaan VVO Vapaa -liiketoimintaan kuuluvasta asunto-omaisuudesta kohdistuu aravalainsäädäntöön liittyviä kohdekohtaisia rajoituksia.

VVO Asunnot Oy:n kuului 30.9.2015 asti VVO Arava -liiketoimintaan. Yhtiön jakautuminen neljään-toista vastaanottavaan yhtiöön on tullut voimaan 1.10.2015. Jakautumisen myötä osa yhtiöistä siirtyi VVO Vapaa -liiketoimintaan.

VVO Arava -liiketoimintaan kuuluvat ne konserniyhtiöt, joiden omistamiin asuntoihin kohdistuvat arava- ja korkotukilainsäädäntöön liittyvät vuokranmäärityksen rajoitukset päättyvät vuoden 2017 jälkeen. VVO Arava -liiketoimintaan kuuluvissa yhtiössä on voitonjakorajoite ja niistä voidaan tulouttaa kahdeksan prosentin tuotto omistajan yhteisöön sijoittamille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn vahvistamille alkuperäisille omille varoille. Tuotontuloutusrajoitusten piiriin kuuluvien yhtiöiden vuotuisesta tuloksesta tuloutettavissa oleva tuotto on yhteensä noin kolme (3) miljoonaa euroa. VVO Arava -liiketoimintaan sisältyvistä asunnoista osaan ei kohdistu aravalainsäädäntöön liittyviä kohdekohtaisia rajoituksia.

Toimintasegmentti-informaation laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernin laatimisperiaatteet.

Konserniyhdistelytoimenpiteet sisältävät pääasiassa konsernin yhteisien toimintojen kuluja, varoja ja velkoja.

M €

VVO Vapaa       1-12/2015

VVO Arava        1-12/2015

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni           1-12/2015

Vuokratuotot

203,3

164,4

1,9

369,6

Muut kiinteistöjen tuotot

1,9

1,0

-1,6

1,4

Sisäinen liikevaihto

3,6

0,4

-3,9

0,0

Liikevaihto

208,8

165,8

-3,6

370,9

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-53,5

-44,9

1,4

-97,0

Korjaukset

-20,6

-25,9

0,0

-46,5

Nettovuokratuotto

134,6

94,9

-2,2

227,4

Hallinnon kulut

-24,1

-18,9

3,3

-39,7

Liiketoiminnan muut tuotot

1,3

1,9

-1,1

2,1

Liiketoiminnan muut kulut

-0,4

-0,2

0,2

-0,4

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja

    

-tappiot

2,2

0,6

0,0

2,7

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

32,7

38,4

-0,8

70,3

Poistot ja arvonalentumiset

-1,2

0,0

0,0

-1,2

Liikevoitto

145,1

116,7

-0,6

261,2

Rahoitustuotot

   

7,8

Rahoituskulut

   

-44,8

Rahoitustuotot ja -kulut

   

-37,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

   

0,6

Voitto ennen veroja

   

224,7

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

   

-22,1

Laskennallisten verojen muutos

   

-23,2

Tilikauden voitto

   

179,4

     

Investoinnit

228,1

6,9

-0,1

235,0

     

Sijoituskiinteistöt

3 331,7

133,1

0,2

3 464,9

Osuudet osakkuusyrityksistä

1,0

0,0

0,0

1,0

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat

0,0

541,0

0,0

541,0

Rahavarat

14,9

101,2

0,0

116,0

Muut varat

213,5

81,3

-181,7

113,1

Varat yhteensä

3 561,2

856,5

-181,6

4 236,1

     

Korolliset velat

1 435,1

235,2

-175,7

1 494,6

Myytävänä olevat pitkäaikaiset velat

0,0

467,1

0,0

467,1

Muut velat

500,7

39,8

-5,1

535,4

Velat yhteensä

1 935,7

742,1

-180,8

2 497,1

     

M €

VVO Vapaa       1-12/2014

VVO Arava         1-12/2014

Konserni- yhdistely- toimenpiteet

Konserni           1-12/2014

Vuokratuotot

171,6

183,5

0,0

355,1

Muut kiinteistöjen tuotot

0,9

0,6

0,0

1,5

Sisäinen liikevaihto

3,9

0,8

-4,7

0,0

Liikevaihto

176,4

184,9

-4,7

356,5

Kiinteistöjen ylläpitokulut

-47,5

-51,5

2,0

-97,1

Korjaukset

-17,1

-32,4

0,0

-49,5

Nettovuokratuotto

111,8

100,9

-2,7

210,0

Hallinnon kulut

-20,6

-22,2

4,2

-38,7

Liiketoiminnan muut tuotot

2,2

2,1

-1,4

2,9

Liiketoiminnan muut kulut

-0,9

-0,3

0,3

-0,9

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja

    

-tappiot

-4,6

0,0

0,0

-4,6

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja

    

-tappiot

0,0

0,0

-0,2

-0,2

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

13,3

13,0

-0,1

26,2

Poistot ja arvonalentumiset

-1,2

-0,5

0,0

-1,7

Liikevoitto

99,8

92,9

0,2

192,9

Rahoitustuotot

   

2,7

Rahoituskulut

   

-50,0

Rahoitustuotot ja -kulut

   

-47,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

   

0,9

Voitto ennen veroja

   

146,5

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

   

-23,5

Laskennallisten verojen muutos

   

-12,2

Tilikauden voitto

   

110,8

     

Investoinnit

187,8

13,3

0,0

201,1

     

Sijoituskiinteistöt

2 300,7

1 407,8

0,2

3 708,8

Osuudet osakkuusyrityksistä

0,9

2,6

0,0

3,5

Rahavarat

52,0

62,4

0,0

114,4

Muut varat

158,6

62,4

-90,4

130,6

Varat yhteensä

2 512,3

1 535,2

-90,2

3 957,2

     

Korolliset velat

972,7

955,8

-78,4

1 850,1

Muut velat

390,4

144,4

-7,1

527,7

Velat yhteensä

1 363,1

1 100,1

-85,5

2 377,8

     

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki