5. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

M €

1-12/2015

1-12/2014

Palkat

18,0

17,2

Eläkekulut -maksupohjaiset järjestelyt

3,6

3,4

Muut henkilösivukulut

0,7

0,8

Yhteensä

22,4

21,4

Johdon työsuhde-etuudet esitetään liitetiedoissa 29 Lähipiiritapahtumat.

 
   
 

31.12.2015

31.12.2014

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella

364

339

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki