12. Aineelliset hyödykkeet

M €

Maa-alueet

Koneet ja

kalusto

Muu

aineellinen

omaisuus

Yhteensä

Hankintameno 1.1.2015

5,2

1,7

0,2

7,1

Lisäykset

 

0,1

 

0,1

Vähennykset

0,0

-0,1

0,0

-0,1

Hankintameno 31.12.2015

5,2

1,7

0,2

7,1

     

Kertyneet poistot 1.1.2015

 

-1,1

 

-1,1

Tilikauden poistot

 

-0,2

 

-0,2

Vähennykset

 

0,1

 

0,1

Kertyneet poistot 31.12.2015

 

-1,3

 

-1,3

     

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

5,2

0,4

0,2

5,8

     

M €

Maa-alueet

Koneet ja

kalusto

Muu

aineellinen

omaisuus

Yhteensä

Hankintameno 1.1.2014

5,2

3,0

0,2

8,4

Lisäykset

 

0,1

 

0,1

Vähennykset

 

-1,5

 

-1,5

Hankintameno 31.12.2014

5,2

1,7

0,2

7,1

     

Kertyneet poistot 1.1.2014

 

-2,3

 

-2,3

Tilikauden poistot

 

-0,3

 

-0,3

Vähennykset

 

1,5

 

1,5

Kertyneet poistot 31.12.2014

 

-1,1

 

-1,1

     

Kirjanpitoarvo 31.12.2014

5,2

0,6

0,2

6,0

     

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki