Osakepääoma ja osakkeet

VVO-yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäispääoma on 30 000 000 euroa ja enimmäispääoma 120 000 000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön osakkeet jakautuvat yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on vähintään 1 000 000 ja enintään 100 000 000 kappaletta. B-sarjan osakkeita on enintään 100 000 000 kappaletta.

Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2015 oli 58 025 136,00 euroa. Yhtiö on laskenut liikkeelle vain A-sarjan osakkeita. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja B-sarjan osakkeella yksi ääni. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2015 oli 7 402 560 kappaletta.

 

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

Osakepääoma (€)

58 025 136,00

58 025 136,00

58 025 136,00

58 025 136,00

58 025 136,00

Osakkeet, A-sarja (kpl)

7 402 560

7 402 560

7 402 560

7 402 560

7 402 560

      

 

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki