6. Poistot ja arvonalentumiset

M €

1-12/2015

1-12/2014

Aineettomat hyödykkeet

0,4

0,4

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

0,7

1,2

Yhteensä

1,2

1,7

   

 Aineellisista tai aineettomista hyödykkeistä ei ole kirjattu arvonalentumisia.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki