Emoyhtiön tuloslaskelma

M €

Liite

1-12/2015

1-12/2014

Vuokratuotot

 

0,6

0,6

Hallinnon myyntituotot

 

11,3

10,6

Liikevaihto

1

11,8

11,1

Liiketoiminnan muut tuotot

2

0,3

0,1

Henkilöstökulut

3

-4,3

-3,5

Poistot ja arvonalentumiset

4

-0,7

-0,7

Liiketoiminnan muut kulut

5, 6

-8,8

-8,5

Liiketappio

 

-1,6

-1,4

Rahoitustuotot

 

135,5

8,7

Rahoituskulut

 

-4,8

-4,6

Rahoitustuotot ja -kulut

7

130,7

4,1

Voitto ennen satunnaisia eriä

 

129,1

2,7

Satunnaiset erät

8

39,0

25,0

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

 

168,1

27,7

Tilinpäätössiirrot

9

0,0

0,0

Voitto ennen veroja

 

168,1

27,7

Tuloverot

10

-8,5

-5,5

Tilikauden voitto

 

159,6

22,2

    

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki