Palkka- ja palkkioselvitys

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. 19.3.2015 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa/kokous sekä lisäksi vuosipalkkio 19.3.2015 alkavalle toimikaudelle seuraavasti: puheenjohtaja 20 000 euroa, varapuheenjohtaja 11 000 euroa sekä jäsenet 8 000 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuodelta 2015 olivat yhteensä 112 000 euroa.

Valiokuntien jäsenille maksetut palkkiot olivat vuodelta 2015 yhteensä 22 200 euroa.

Tilintarkastajien palkkio on päätetty maksaa laskun mukaan.

Toimitusjohtaja ja muu johto

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkoista sekä heille maksettavien tulospalkkioiden perusteista ja maksusta päättää yhtiön hallitus. Konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei makseta eri korvausta heidän toimiessaan hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja muut etuudet vuonna 2015 olivat 744 672,96 euroa, josta kiinteää palkkaa oli 367 095,87 euroa ja muuttuvaa osaa 377 577,09 euroa. Toimitusjohtajan sijaisille maksetut palkat ja muut etuudet olivat 456 098,50 euroa, josta kiinteää palkkaa oli 238 754,19 euroa ja muuttuvaa osaa 217 344,31 euroa.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta. Johtoryhmän jäsenten osalta noudatetaan maksuperusteista käytäntöä, jossa ryhmäeläkevakuutukseen maksetaan vuodessa kahden kuukauden verotettavaa ansiota vastaava vakuutusmaksu.

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kaksitoista kuukautta.

Johtoryhmän jäsenet ovat kuuluneet vuodesta 2010 alkaen pitkän ajan kannustinjärjestelmän piiriin. Kannustinjärjestelmä perustuu konsernin tuloskehitykseen ja se koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden ansaintajaksoista. 

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki