12. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

M €

Maa-alueet

Liittymis- maksut

Rakennukset

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Hankintameno 1.1.2015

5,5

0,2

27,6

3,6

1,6

38,4

Lisäykset

   

0,2

0,1

0,3

Vähennykset

   

-0,1

0,0

-0,1

Hankintameno 31.12.2015

5,5

0,2

27,6

3,7

1,6

38,5

 

 

 

 

 

 

 

Kertyneet poistot 1.1.2015

  

-3,6

-3,0

-0,1

-6,7

Tilikauden poistot

  

-0,4

-0,3

 

-0,7

Vähennykset

   

0,1

 

0,1

Kertyneet poistot 31.12.2015

  

-4,0

-3,2

-0,1

-7,3

   

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.2015

5,5

0,2

23,9

0,6

1,5

31,7

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

5,5

0,2

23,5

0,5

1,6

31,2

       

M €

Maa-alueet

Liittymis- maksut

Rakennukset

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Hankintameno 1.1.2014

5,5

0,2

27,6

5,0

1,6

39,8

Lisäykset

   

0,2

 

0,2

Vähennykset

   

-1,6

 

-1,6

Hankintameno 31.12.2014

5,5

0,2

27,6

3,6

1,6

38,4

   

 

 

 

 

Kertyneet poistot 1.1.2014

  

-3,2

-4,2

-0,1

-7,5

Tilikauden poistot

  

-0,4

-0,3

 

-0,7

Vähennykset

   

1,6

 

1,6

Kertyneet poistot 31.12.2014

  

-3,6

-3,0

-0,1

-6,7

   

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.2014

5,5

0,2

27,6

5,0

1,6

39,8

Kirjanpitoarvo 31.12.2014

5,5

0,2

23,9

0,6

1,5

31,7

       

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki