33. Tunnusluvut

 

2015

2014 *)

2013

2012

2011

Liikevaihto, M €

370,9

356,5

346,6

335,4

327,3

Nettovuokratuotto, M €

227,4

210,0

198,4

197,3

186,6

% liikevaihdosta

61,3

58,9

57,2

58,8

57,0

Nettorahoituskulut, M €

37,1

47,3

40,3

50,2

49,9

Tulos ennen veroja, M €

224,7

146,5

75,9

62,5

55,8

Taseen loppusumma, M €

4 236,1

3 957,2

2 468,5

2 276,1

2 252,2

Sijoituskiinteistöt, M € 1)

3 999,2

3 708,8

3 351,1

3 120,0

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva

     

oma pääoma, M €

1 738,5

1 579,0

497,9

438,4

404,4

Korollinen vieraspääoma, M € 2)

1 494,6

1 850,1

1 795,1

1 664,3

1 683,9

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

10,8

7,2

15,5

10,6

11,2

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

7,6

5,9

5,5

5,5

5,2

Omavaraisuusaste, % 1)

41,1

40,0

41,3

38,8

 

Loan to Value, % 1) 2)

42,8

49,4

50,3

50,0

 

Osakekohtainen tulos, €

24,23

14,95

10,07

6,19

6,07

Osakekohtainen omapääoma, € 1)

234,85

213,30

209,16

178,60

 

Osinko/ osake, €

5,00

3,00

2,20

2,00

1,60

Bruttoinvestoinnit, M €

235,0

200,5

223,2

74,8

121,5

Henkilöstö keskimäärin

364

339

341

343

349

      

*) Konserni raportoi v. 2014 alkaen IFRS-lukuja. Vuosien 2011-2013 osalta on esitetty FAS- tilinpäätöksen mukaiset luvut
1) Laskettu FAS 2013-2012 käyvin arvoin
2) Ei sisällä myytävissä olevia

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki