16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutokset vuodelta 2015 ovat seuraavat:

M €

1.1.2015

Kirjattu tulos- vaikutteisesti

Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin

Muut muutokset

31.12.2015

 

Laskennalliset verosaamiset

      

Verotuksessa vahvistetuista tappioista

 

1,3

  

1,3

 

Rahoituksen suojauslaskennasta

9,1

 

-0,9

 

8,2

 

Sähköjohdannaisten arvostamisesta

      

käypään arvoon

0,2

0,1

  

0,2

 

Muut erät/siirrot

2,5

-0,3

  

2,2

 

Yhteensä

11,8

1,1

-0,9

0,0

12,0

 
       

Laskennalliset verovelat

      

Sijoituskiinteistöjen arvostamisesta

      

käypään arvoon sekä asuintalovarauksista

405,3

24,3

  

429,6

 

Rahoitusinstrumenttien arvostamisesta

      

käypään arvoon

0,3

 

-0,3

 

0,0

 

Muut erät/siirrot

0,2

   

0,2

 

Yhteensä

405,9

24,3

-0,3

0,0

429,8

 
       

M €

1.1.2014

Kirjattu tulos- vaikutteisesti

Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin

Muut muutokset

31.12.2014

 

Laskennalliset verosaamiset

      

Verotuksessa vahvistetuista tappioista

0,6

-0,6

  

0,0

 

Rahoituksen suojauslaskennasta

5,2

 

3,9

 

9,1

 

Sähköjohdannaisten arvostamisesta

      

käypään arvoon

0,2

   

0,2

 

Muut erät/siirrot

1,4

1,1

  

2,5

 

Yhteensä

7,4

0,5

3,9

0,0

11,8

 
       

Laskennalliset verovelat

      

Sijoituskiinteistöjen arvostamisesta

      

käypään arvoon sekä asuintalovarauksista

392,4

12,7

 

0,2

405,3

 

Rahoitusinstrumenttien arvostamisesta

      

käypään arvoon

0,2

 

0,1

 

0,3

 

Muut erät/siirrot

0,2

   

0,2

 

Yhteensä

392,8

12,7

0,1

0,2

405,9

 
       

Kirjaamattomien vahvistettujen tappioiden ikäjakauma

      

Vanhenemisvuosi

2016-2017

2018-2019

2020-2021

2022-2023

2024-2025

Yhteensä

Vahvistettu tappio

0,2

0,4

2,2

2,1

0,2

5,1

Kirjaamaton laskennallinen vero

0,0

0,1

0,4

0,4

0,0

1,0

       

Kirjaamattomiin laskennallisiin veroihin sisältyy 0,7 miljoonaa euroa myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin siirrettyjen kohteiden verosaamisia vahvistetuista tappioista.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki