6. Tilintarkastajien palkkiot

1 000 €

1-12/2015

1-12/2014

KHT-yhteisö KPMG Oy Ab

  

Tilintarkastuspalkkiot

48,4

21,2

Veroneuvonta

94,2

18,5

Neuvontapalvelut

20,4

105,7

Yhteensä

162,9

145,4

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki